top of page

Hjælp til

Facilitering i egen organisation

Som ekspert i facilitering er min opmærksomhed altid rettet mod det der sker mennesker imellem, de fænomener og dermed også værdier, der skal bære en forandring. Det kan f.eks. være det gode samarbejde, betydningen af tillid medarbejder imellem eller den gode læring.

Alt for ofte startes processer, hvor formålet står uklart, eller man forstår det forskelligt. Og problemet fortsætter, fordi man aldrig når ind til sagens egentlige kerne. Det er her jeg kan hjælpe.

 

Hjælpe med at skabe overskuelighed, få stillet de 'gode' spørgsmål og dermed sat en optimal ramme for en stærk og meningsfuld udviklingsproces. Finde frem til de værdier, ideer, læringsmål eller den nye strategi, der er central for jer.

Det kan være ift. forandringsledelse, nytænkende eller innovative udviklingsprocesser, personaleudvikling, implementering af et nyt lovkrav eller noget helt fjerde.

 

Med afsæt i kreative, legende, dialogiske, samskabende og refleksive processer arbejder jeg på en personlig, inddragende og engagerende måde.

FU-WEB-030.jpg
Organisatiosudviklig
FU-WEB-001.jpg

Faciliteringsuddannelsen

Gennem årene har jeg ofte hørt deltagere i mine processer sige: "det du gør, kunne jeg også godt tænke mig at lære".

 

Er du en af dem, der selv har lyst til at prøve kræfter med facilitatorrollen og/eller blive udfordret på ny som en allerede rutineret facilitator, så er Faciliteringsuddannelsen noget for dig. 

 

Uddannelsen giver dig både redskaber og rum til at afprøve og reflektere over din egen rolle som facilitator.

Faciliteringsuddannelsen

Foredrag

Ønsker du et foredrag, der sætter fokus på leg og æstetiske processer som et samskabende, glædelsesfyldt, kreativt, innovativt eller kommunikerende element i jeres organisationsudvikling?

Ønsker du at blive inspireret til nye måder at arbejde med din egen undervisning?

Skal foredraget være til at forstå men basere sig på den nyeste videnskabelige viden?

Ønsker du at blive involveret som deltager?  

Måske skal rammen være en helt anden end den, I plejer at være i? 

 

Det kunne f.eks. være en zoologisk have, eventyrernes klub, et kunstmuseum mv. Jeg har gennem årene været med til at facilitere og holde foredrag i mange forskellige inspirerende rammer. Ønsker i sparring her til, hjælper jeg jer også gerne her.

future classroom.JPG
Foredrag
ATMH_T_Omslag_1400px.jpg

Publikationer

Med afsæt i en ErhvervsPhD i leg for voksne, en master i børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser har jeg gennem årene skrevet en del artikler, bøger og bidraget til forskellige antologier. 

Heraf kan nævnes: ”Den legende organisation” og den nyeste udgivelse ”At tænke med hjertet” - en grundbog i eksistentiel fænomenologi, som netop er udkommet.  

I mine publikationer kan du finde inspiration og viden om leg som indgang til organisationers udvikling, og hvordan leg og kreativitet kan bringes ind i læringssituationer på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.  

Flere af mine publikationer beskriver også min særlige æstetiske tilgang til facilitering og hvordan jeg arbejder med resonans som en særlig responsitivitet ift. den udfordring der arbejdes med og den interpersonelle kontakt, der eksisterer deltagerne imellem. 

Publikationer
bottom of page