top of page

Faciliteringsuddannelsen
Næste hold er d. 6-7. marts, 13-14. april og 24-25. maj 2023

design-sang.jpg

Faciliteringsuddannelsen- for ledere, konsulenter og undervisere

Faciliteringsuddannelsen er til dig, der allerede har erfaring i at lede møder, processer og projekter, men gerne vil have en uddannelsesoverbygning, der udvikler dine personlige og professionelle kompetencer som innovativ facilitator.

  • Du er udviklingskonsulent, projektleder, leder eller underviser, men kan også blive kaldt innovationsleder, kreativitetsbooster eller noget helt tredje.

  • Du ønsker at være en stærk og kreativ facilitator med selvindsigt, handleduelighed og teoretisk funderet praksis.

  • Du elsker at uddanne dig og vil gerne have en ambitiøs uddannelse på MASTER-niveau i både teori og praksis. Men du kan på en anden side godt undvære eksamensprojekter og ECTS-point...

  • Faciliteringsuddannelsen varer 3 mdr og undervisningen ligger 2 dage ad gangen (i alt 6 dage), så du i den mellemliggende periode kan arbejde med eget læringsmål i din hverdag.

  • Formen er en vekselvirkning mellem praksis, teori, træning og supervision.

Jeg har fået en stor værkstøjskasse til facilitering og så har jeg fået mod til at bruge den og mig selv. Jeg føler reelt, at jeg har taget en uddannelse.

Susanne Henriksen, Leder i Aalborg Kommune

Hvad får du ud
af at deltage?

I uddannelsen bliver du trænet i at hjælpe grupper til at være samskabende omkring nye løsninger på komplekse problemstillinger, så de bliver i stand til at bevæge sig ud i ukendt terræn og skabe nye fremtidsmuligheder på en gensidig anerkendende måde.

 

Vi beskriver det også som transformativ facilitering.

Uddannelsens kerne er at understøtte det nyskabende, menneskelige møde, hvor vi ikke bare mødes, men reelt ser hinanden, opgaven og os selv på ny som afsæt for forandring, udvikling eller ny læring på både individ, gruppe og organisationsniveau.

Uddannelsens teori og praksis er særligt inspireret af humanistiske tilgange til organisation, innovation og læring. Her står skabende fællesskaber, generative dialoger, æstetik, kreativitet og ansvarlig innovation helt centralt sammen med leg.

At facilitere handler om at få mennesker til at samarbejde, kommunikere, innovere og lære sammen, så deres fælles opgave bliver lettere at løse. Men transformativ facilitering handler også om at forløse det særligt menneskelige, hvor deltagerne bliver nærværende, selvforglemmende og skaber meningsfulde dialoger i organisationen.

FU-WEB-025.jpg
Næste hold er d. 1.-2. februar, 13.-14. april og 24.-25. maj 2023

Hør hvad en af vores tidligere kursister siger:

FU-WEB-026_edited.jpg

Hvordan du kommer til at arbejde med dig selv

Du vil i uddannelsen komme til at arbejde med både viden og konkrete hands on-værktøjer. Kendetegnet er, at både viden og metoder er forskningsfunderede, særligt i humanistiske og dialogiske tilgange til organisationsudvikling og innovation.

 

Blandt andet skal vi arbejde med Faciliteringskompasset, Lige-på-vippen, FIE-modellen, Undringskompasset og talrige andre modeller, der i forskning er udviklet med tanke på praktisk udvikling i organisationer. 

Men facilitering er ikke kun et spørgsmål om viden og adgang til bestemte greb eller værktøjer. Facilitering er i lige så høj grad en måde at være tilstede på, som konstant er prøvende, lyttende, dialogisk og instruerende. Derfor vil du også komme til at arbejde med dig selv og din egen rolle som facilitator.

Hvordan er uddannelsen sat sammen?

Uddannelsen ligger i 3 moduler, der afspejler FACILITERINGSKOMPASSET, som den grundlæggende metafor, uddannelsen bruger for at undersøge og udvikle faciliteringspraxis.

 

Modul 1: Landskabet, du faciliterer i - Kompleksitet og emergens som grundvilkår i organisatoriske processer.

Modul 2: Kompasset, du finder vej med - Processer, værktøjer, gruppedynamikker og dig selv som procesleder.

 

Modul 3: Kompasnålen - at udvikle dig selv og din egen praxis som facilitator og menneske.

 

På alle tre moduler kombinerer vi teori, praksis og supervision rettet mod dine specifikke behov og udviklingsønsker.

Undervisningen foregår 2 dage ad gangen, så du i den mellemliggende periode kan arbejde med det, du er optaget af. Det kan f.eks. være en konkret opgave, du står foran. På den måde kan du nå at prøve det, du har lært, af i praksis, inden du på næste kursusgang får sparring på det, du oplevede, var svært.

FU-WEB-016.jpg
Mød underviserne:

Ann Charlotte Thorsted

Erfaren organisationskonsulent med mange års erfaring i at facilitere processer og kan tilbyde dig den nyeste viden inden for innovativ facilitering, hvor leg, kreativitet, innovation og organisatoriske ledelse- og udviklingsprocesser er centrale elementer.

Ann Charlotte er kreativ akademiker, der er tilknyttet Aalborg Universitet som forsker og lektor. Hun står bag en række danske og internationale artikler og bogkapitler omkring leg, facilitering, forandringsskabelse, innovation og fænomenologi.

FU-WEB-015.jpg

Katrine Schumann

Katrine er selvstændig organisationskonsulent med mange års erfaring i at facilitere processer. Hun er kreativ akademiker, der er tilknyttet Aalborg Universitet og kan derfor tilbyde dig den nyeste viden inden for innovativ facilitering. 

FU-WEB-027.jpg

Hvad koster uddannelsen?

Uddannelsen finder primært sted på det smukke spahotel Comwell Kellers park i Vejleområdet.

Prisen er kr. 28.800.

Eller hvis I er 2, der tilmelder jer sammen, sparer I 20% og jeres investering bliver da kun kr. 23.040  pr. person.
 

Prisen er ex. moms - incl. materialer og fuldt ophold.

Reserver en plads ved at skrive dig på venteliste

Tak for din tilmelding.

Bemærk at du først endelig er tilmeldt når du modtager en bekræftelse på tilmelding!

Book
bottom of page