top of page

Foredrag

Netværksdag om leg på Vejle Bibliotek

Leg hører til det at være menneske. Derfor er legen også relevant og værdifuld for såvel børn som voksne. Det sidste har vi dog en tendens til at glemme. Eller måske er vi slet ikke bevidste om de potentialer legen også kan have for os selv. Derfor har vi inviteret forsker, forfatter og facilitator Ann Charlotte Thorsted til at gøre os klogere på det. 

Som Ann Charlotte slår på tromme for: "Gennem leg udvikler vi os og udforsker verden. Vi kan lære at navigere i verden, udvikle konkrete kompetencer, viden og ideer - men også lære at relatere os til andre og bedre forstå hvem vi selv er gennem legen.

 

"Ann Charlotte vil guide os og samtidig sætte fokus på hvordan legen kan have en betydning for os som kollegaer i hverdagen. Eksempelvis ift. hvordan vi kommunikerer og samarbejder – eller ligefrem skaber et mere meningsfuldt arbejdsliv.

 

De sidste 15 år har Ann Charlotte forsket i leg ift. voksne og den rolle legen kan spille i professionelle sammenhænge som arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Det vil hun fortælle os om, samtidig med at hun vil invitere os til selv at lege.

dorte.JPG
forside billede.jpg

Leg og organisationsudvikling

Hvorfor vinder leg i organisationer mere indpas i disse år - og hvad skal det gøre godt for?

 

Foredraget sætter fokus på leg bragt i spil i organisationer og hvordan det har udviklet sig over tid. 

Leg er og har altid været nøglen til menneskets udvikling. Når vi leger, træder vi ind i en anden tid, et andet rum, hvor det ikke længere er urets tid og den effektive arbejdslivstænkning, der gør sig gældende. I stedet er det livets egen rytme, et grundlæggende livsfænomen, der forbinder os med hinanden, skaber glæde, kreativitet, fornyet energi og et dybfølt engagement. 

 

Ann Charlotte vil argumentere for leg som et afgørende bindeled mellem det gode arbejdsliv og vores evne til at innovere og præstere optimalt i en organisation.

Forandringsprocesser anskuet fra et overgangsritual perspektiv

Tidligere havde vi overgangsritualer til at hjælpe os gennem skelsættende perioder. I dag er disse gledet i baggrunden eller stort set helt forsvundet. Det er en stor skam, for vi har stadig brug for vejledning og hjælp, når vi bevæger os fra et stadiet til det næste. Det gælder for organisationer og det gælder for os som enkelt individer.

 

I overgangsfaser ligger der nemlig store potentialer men også en skrøbelighed, som vi skal værne om.

 

Med inspiration fra antropologien har jeg udviklet Overgangsriten, som er en måde at arbejde med overgange på.

Jeg tager gerne mine deltagere med ud i naturen, som hjælper os til at tænke og forbinde os med  "store tanker" og en nødvendig frihed for at komme videre.

vandretur.jpg
FU-WEB-026_edited.jpg

At tænke med hjertet

I det højaccelerations samfund vi befinder os i, er tempoet skruet voldsomt op. Underlig nok betyder det sjældent frigivelse af mere tid men derimod inddragelse af flere opgaver. Det betyder også sjældent bedre kvalitet, i det vi afleverer. Men konsekvensen er markant.

 

Sjældent får vi plads til at forholde os til det væsentlige i livet og dermed mere eksistentielle spørgsmål, som hvad betyder tillid, fællesskab, håb? Hvad vil det egentlig sige at være en god leder? Livsfænomener, der er tæt forbundet med det at være menneske. Dermed mister vi ikke kun os selv men også fornemmelsen for det væsentlige i livet og dermed det, der kan sætte os i resonans med den menneskelige væren, et meningsfuldt arbejdsliv, den gode kontakt til andre, det gode liv i det hele taget.

 

Vi effektivisere, optimere og kontrollerer som aldrig før. Men grænsen ser ud til at være nået. Vi har i stedet brug for langsomhed, rum til at tænke os om og forholde os til det væsentlige, så vi kan møde hinanden på en mere sjæl- og åndfuld måde. Vi må til at bruge hjertesansen, som kan hjælpe os med at komme i bedre kontakt med de fænomener, de grundlæggende værdier, som vores handlinger er båret af.

 

Få et foredrag
skræddersyet til lige netop jer

bottom of page