Foredrag

Leg som indgang til bedre læring, kreativitet og personlig dannelse

Gennem leg og æstetiske processer hjælpes vi til at bryde med ’plejer’ og lære nyt på en engageret og kreativ måde, som gør at vi husker bedre, hvad der skete under legen. Samtidig hjælper legen os også med at udvikle vores kreative evner.

 

Leg er inkluderende, ligesom den også kan være ekskluderende. I det gode legefællesskab forbinder vi os med hinanden på en måde, der gør, at vi bliver mere nærværende, opmærksomme på hinanden, intuitivt lyttende og dermed også bedre til at samarbejde.

 

”Det mest autentiske udtryk for længsel efter mening og ånd, er længslen efter skabende fællesskaber, hvor vi er sammen om det højere og vigtigere”, skrev musikeren Peter Bastian.

 

Grundtvig havde hjerte for fællesskaber, og han udviklede betingelser for, at skabende fællesskaber kunne opstå. Med legen fortsætter vi hvor Grundtvig slap og forsøger at komme i kontakt med det, der virkelig betyder noget for os – giver mening - dermed kan legen også have betydning for den personlige dannelse.

 

dorte.JPG
forside billede.jpg

Leg og organisationsudvikling

Hvorfor vinder leg i organisationer mere indpas i disse år - og hvad skal det gøre godt for?

 

Foredraget sætter fokus på leg bragt i spil i organisationer og hvordan det har udviklet sig over tid. 

Leg er og har altid været nøglen til menneskets udvikling. Når vi leger, træder vi ind i en anden tid, et andet rum, hvor det ikke længere er urets tid og den effektive arbejdslivstænkning, der gør sig gældende. I stedet er det livets egen rytme, et grundlæggende livsfænomen, der forbinder os med hinanden, skaber glæde, kreativitet, fornyet energi og et dybfølt engagement. 

 

Ann Charlotte vil argumentere for leg som et afgørende bindeled mellem det gode arbejdsliv og vores evne til at innovere og præstere optimalt i en organisation.

Forandringsprocesser anskuet fra et overgangsritual perspektiv

Tidligere havde vi overgangsritualer til at hjælpe os gennem skelsættende perioder. I dag er disse gledet i baggrunden eller stort set helt forsvundet. Det er en stor skam, for vi har stadig brug for vejledning og hjælp, når vi bevæger os fra et stadiet til det næste. Det gælder for organisationer og det gælder for os som enkelt individer.

 

I overgangsfaser ligger der store potentialer men også en skrøbelighed, der skal værnes om.

 

Med inspiration fra antropologien har jeg udviklet Overgangsriten, som er en måde at arbejde med overgange.

Jeg tager gerne mine deltagere med ud i naturen, som hjælper os til at tænke og forbinde os med de "store tanker".

vandretur.jpg
FU-WEB-026_edited.jpg

At tænke med hjertet

Alle vores handlinger og tanker er båret af en række grundlæggende værdier og fænomener som f.eks. tillid, håb, kærlighed, mod. Det meste af tiden er det dog ikke noget, vi umiddelbart forholder os til.

 

Men hvis vi ønsker at skabe forandring og udvikling, der gør en forskel, må vi nødvendigvis have en større forståelse for, hvad det er, der skal drive processen.


Ved at kombinere leg, filosofi og dermed en undrende og dermed også fænomenologisk væremåde, forsøger jeg gennem æstetiske processer at skabe resonans til det i verden, vi holder af. Det der giver mening for dig, mig, os - og set i det store perspektiv - kloden som helhed.

 

Foredraget vil udfolde, hvordan jeg hjælper grupper med "at tænke med hjertet" og dermed bevæge sig fra en berørthed, der har en eksistentiel retning, til et brugbart mål i eksempelvis en ny strategi.