Podcast

Interview til Den Danske Legetænketank om mit syn på og forhold til leg ift. voksne.

Fra et webinar, hvor jeg beskriver, hvordan jeg som forsker har udviklet min interesse i leg for voksne i professionelle sammenhænge som organisationer og uddannelsesinstitutioner.