top of page

Podcast

Interview til Den Danske Legetænketank om mit syn på og forhold til leg ift. voksne.

Fra et webinar, hvor jeg beskriver, hvordan jeg som forsker har udviklet min interesse i leg for voksne i professionelle sammenhænge som organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Oplæg fra bogreception på Aalborg Universitet ifm. udgivelse af bogen "At tænke med hjertet - en grundbog i eksistentiel praksisfænomenologi". 

Det er muligt at scrolle ned til det 2. oplæg, som er mit. Det 3. oplæg er af min medforfatter Finn Thorbjørn Hansen.

Morgensamling over temaet "at tænke med hjertet", hvor Katrine Schumann inviterer mig om hvordan og hvorfor vi skal tænke med hjertet.

Jeg giver også en kort introduktion til sidst i, hvordan man kan arbejde helt konkret med Undringskompasset.

bottom of page