top of page

Hvordan skaber vi mening?Nana Bule leder af Microsoft Danmark, der netop er nomineret til årets leder 2022 siger; Det er ikke længere en enkelt mand for bordenden, der sætter kursen. I dag er det toplederens opgave at inspirere, facilitere og at kunne frisætte den kollektive intelligens og at kunne få mennesker til at stræbe efter noget, men også arbejde sammen. Men hvordan frisætter man en kollektiv intelligens? Hvordan skaber man fælles fodslaw? Hvordan får man ledt en gruppe hen mod det der ’giver mening’ både i forhold til gruppemedlemmers egne ønsker og værdier, men også ift. et mål relateret til organisationen eller verden mere bredt? Det kræver selvsagt en dygtig facilitator, som Nana Bule taler om, og sikkert også selv er. I Aristoteles tid handlede det ’at give mening’ om, at den ideelle borger ydede sit bedste for bystaten. Senere talte organisationsteoretikeren Karl Weick om ’sensemaking’ forstået som en udefra betragtende proces, der hjælper os til at forstå, hvorfor folk handler som de gør. Men det at ’noget giver mening’, kræver i høj grad også at få skabt - et indefra-blik – er min påstand. At forstå de fænomener vores liv er båret af og dermed de værdier, der ligger til grund for vores handlinger, så vi er i stand til at handle kollektivt klogt. Handle på en måde, der kommer andre til gavn og på en måde, der gør verden til et bedre sted. Men det handler selvfølgelig også om at være bevist om, hvad der er vigtigt for mig. Det er bl.a. det vi skriver om i bogen ”At tænke med hjertet” og som Nana Bule måske også lægger op til? Derfor vil jeg tillade mig at anfægte Bules italesættelse af ”kollektiv intelligens” og i stedet sige, at klogt lederskab, dygtig facilitering skal kunne frisætte ikke blot en gruppes intelligens og dermed viden, kompetencer og kollektive indsats - men det fulde menneskelige potentiale! En dygtig facilitator skal være i stand til at åbne op for medarbejdernes ideer, ønsker, drømme og samskabende kraft. Først når man har formået at forløse gruppens fulde potentiale, skabt en inderside-kontakt til det meningsskabende, det der virkelig betyder noget, er man klar til at rette blikket mod det løsende og dermed få mennesker til at engagere sig og stræbe efter et fælles mål.


Klogt lederskab, dygtig facilitering handler derfor ikke kun om at fremme kollektiv intelligens men også om at udvikle individuel og kollektiv resonans til det meningsgivende.

Er du også optaget af at arbejde med facilitering og klogt lederskab, åbner vi nu op for næste hold. Læs mere her https://www.anncharlottethorsted.dk/faciliteringsuddannelsen


14 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commentaires


bottom of page