top of page

Fjolleri som metodeMin gode kollega Katrine Schumann har lige skrevet et meget inspirerende indlæg på LinkedIn, hvor hun bringer den gamle organisationsteoretiker James G. March på banen igen ift. hans tanker om "Fjolleri som metode".


Mine kommentar hertil er:


Ja March er stadig relevant!


Som han sagde, så er den viden vi har og forsøger at trække på i organisationer ofte knyttet til bestemte kontekster og konkrete situationer. Men mange af de problemstillinger vi konfronteres med dagligt er ikke bare gentagelser. Jeg vil endog gå så langt og sige, at det er en grotesk forsimpling og ofte negligering af det menneskelige. Et konsekvent fokus på det rationelle og det kontrollerbare, som vi ser udspille sig i mange organisationer og samfundet helt generelt, er stærkt problematisk.


Derfor har vi brug for alternative måder at gå til problemstillingerne på!


"Et liv i udvikling kræver en balancegang mellem udnyttelse af det velkendte og udforskning af det ukendt", skrev March også.


Det falder i god tråd med den forsker, der er på alles læber lige nu - Hartmut Rosa - som taler om vekselvirkningen mellem det kontrollerbare og det ukontrollerbare, som vi også bringer i spil på kurset d. 13. april, som bl.a. omhandler Rosa.


Det hurtige og sikre er at gøre som vi plejer. Men de nye ideer, arbejdsglæden, det gode samarbejde mv. kommer af tid til udforskning - og til tider fjolleri eller leg. Vi har alle brug for - bare ind imellem - at gøre ting, der ikke er fornuftige. Men vi kan faktisk også opnå noget helt konkret gennem leg, som forskningen i leg i dag viser med al tydelighed.


P.S. Billedet er fra "Authentic Leadership in Action" konference

90 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page