Ann Charlotte Thorsted

Lektor ved Aalborg Universitet

 

Jeg er til daglig lektor og forsker ved Aalborg Universitet og leder af Play Lab på Institut for kommunikation. Sideløbende med min forskerstilling tager jeg også ud som foredragsholder for at fortælle om min forskning i leg og kreative processer ift. facilitering, læring, organisatorisk forandring og innovation. Lige som jeg som proceskonsulent hjælper organisationer med at nå i mål med organisatoriske udfordringer.

 

Som et nyt initiativ har jeg i foråret 2019 udviklet en ny Facilitatoruddannelse sammen med min gode kollega Katrine Schumann. Facilitatoren er ham eller hende, der styrer og driver møder, workshops, processer og læringsforløb frem og har derfor en afgørende rolle for mange mennesker. Målet med uddannelsen er at hjælpe danske facilitatorer til at blive endnu bedre til at løse faciliteringsopgaver.

 

I en længere årrække har jeg forsket i legens betydning for voksne i professionel sammenhænge som organisationer og uddannelsesinstitutioner. Min interesse for leg som fællesnævner for forskellige æstetiske udtryksformer startede allerede tilbage i 1994, hvor jeg som gallerist begyndte at arbejdede med profesionelle kunstnere ift. brug af kunst og kunstinspireret processer i brandings-, udviklings- og innovationssammenhæng.

 

I dag ved jeg, i kraft af min og andres forskning, at legen har en væsentlig betydning for den måde vi kommunikerer, samarbejder, innoverer, samskaber og ikke mindst lærer på. Det er den viden, jeg er stadig er optaget af at udvikle, formidle og bringe i spil i min forskning, i facilitatoruddannelsen og de processer jeg leder som proceskonsulent - eller de foredrag og undervisningsforløb jeg er ansvarlig for.

Hver dag udfordrer og udforsker jeg legens betydning. Det gør jeg i kraft af min rolle som forsker, underviser, som konsulent men også i min fritid, hvor jeg elsker at lege. For mig er legen helt central for det gode liv. I legen træder vi ind i verden, ud i livet og møder verden. Et møde der har en særlig kvalitet i sig, fordi det udspringer af noget autentiske, oprigtigt, nærværende, ærligt, energigivende og verdensåbnende og minder os om, at alt kan ske, hvis bare vi tør åbne os herfor. 

Resultatet af mine mange års forskning omkring leg, kreativitet, innovation, kommunikation, læring og organisatoriske forandringsprocesser kan du læse mere om i de bøger, artikler og antologier, som jeg har været bidragsyder til.