FU-WEB-025.jpg

OvergangsRitens 4 grundtrin

1. Forberedelsesfasen - rammen og formålet med processen aftales.

2. Adskillelsesfasen - I denne fase begynder adskillelsen fra det der var til det der kommer. Dakotaindianerne f.eks. isolerede den unge mand i en svedehytte eller sendte ham ud på prærien for at finde sit skytsdyr. I Danmark har vi stadig konfirmationen som et andet eksempel på en rituel handling, som tidligere betød en forberedelse til og markering af overgangen fra barn til voksen. 

 

I OvergangsRiten sættes ritualet igang med en "søsætning" af din egen fortælling og en vandretur i naturen med flere indlagte pauser undervejs til at skrive i og reflektere over de spørgsmål, du bliver stillet undervejs. Som fødselshjælper har du Sokrates med på turen til på drillende og kærlig vis at opmuntre dig til at træde ud i det åbne og væk fra udslidte og måske størknede tankesæt og meninger.

 

Som et andet redskab får du også fænomenologien med til konkretisering af forskellige temaer, der dukker frem undervejs. Temaer der skal undersøges og udfoldes yderligere i næste fase.  (Januar 2022 udkommer min og min mand Finn Thorbjørn Hansens nye bog  "At tænke fra ordets inderside - en grundbog i eksistentiel praksisfænomenologi", som udfolder hvad fænomenologi er og kan bruges til i praksis).

3. Den Liminalefase - Liminal kommer fra det latinske ord "limen", der betyder grænse eller tærskel og er det tidspunkt i ritualet, hvor transformationen finder sted. I denne fase befinder man sig iflg. antropologerne på grænsen mellem den gamle og den nye tilstand, som foregår  i en grænseløs atmosfære, hvor alt er muligt. Vi kender denne stemning fra legen og i kunsten, hvor vi også bringes ud i det åbne på en frydefuld og frisættende måde. Det har jeg som legeforsker skrevet meget om i bøger og artikler gennem årene. 

I praksis kunne det betyde ift. OvergangsRitenbesøg:

 

  • et besøg på et kunstmuseum

  • en ny tur i naturen, hvor naturen denne gang bruges på anden vis

  • en workshop med brug af Material Storytelling

  • en kreativ worshop hvor der arbejdes med billeder, metaforer, musik, maleri, poesi, LEGO klodser 

Hvert kursus er individuelt designet afhængig af deltagere og behov, så ovenstående er blot eksempler.

4. Inkorporationsfasen - er afslutningen på ritualet som leder hen til, at den unge mand eksempelvis får en ny status, ny identitet som fejres.

 

I OvergangsRiten betyder det at skabe en ny fortælling, der kan føre til næste skridt og dermed formulering af nye mål, et nyt ståsted - alt afhængig af om OvergangsRiten er for dig som enkelt deltager eller en gruppe.