top of page

Ny bog på vejAt tænke med hjertet og dermed skabe resonans til det, der virkelig betyder noget. Bogens forside viser et magisk øjeblik, som er det bogen bl.a. handler om. Derfor var det også så fortryllende, at jeg fik besøg flere gange undervejs i min skrivning på Bornholm, af denne lille skønne fugl. Det moderne menneske har mistet sin rodforbindelse eller resonans til verden, som sociologen Harmut Rosa beskriver det. Vi har ikke længere tilstrækkelig kontakt til det vores ånd og sjæl næres af - det der giver mening for os. Det der giver livet værdi. Derfor oplever vi også stress, udbrændthed og en eksistentiel rastløshed. At gå på arbejde, eller det at leve i det hele taget, handler ikke kun om økonomi, at være ansvarlig eller en professionel, der løser diverse opgaver og problemstillinger. Det handler også om at være i stand til at mærke, lytte, tænke og have fornemmelse for, hvordan man kan være med til at gøre en forskel. At finde mening I det man gør. Igennem de sidste 5 år har jeg sammen med mind mand professor Finn Thorbjørn Hansen forsket i, hvordan vi gennem fænomenologien og en konkret metode ”Eksistentiel praksisfænomenologi”, kan arbejde med at nå hen til en større forståelse af de fænomener, vores liv baserer sig på. Hvordan vi finder eksistentiel mening. Hvordan vi f.eks. helt konkret, som vi gør det i et projekt lige nu, arbejder med ikke blot bæredygtighed men også væredygtighed og dermed indersiden af bæredygtighed. Hvordan man skaber en ændring i sundhedssektoren, en reel forandringsproces, der involverer 30.000 mennesker. Organisationsteoretikere som Lewin, Senge, Kotter m.fl. har alle peget på betydningen af, at enhver forandring er betinget af, at der er en parathed hos de involverede. Men hvordan skaber man den? Vores bud er en sammenkobling af æstetiske og dermed legende og filosoferende processer, der sætter os i en anden værens-/ og forståelses-forbundethed og dermed berørthed eller resonans med det, vores liv er båret af. At vi i forandringsprocesser på god fænomenologisk vis altid starter med det levede liv og dermed det der giver mening for mig. Først herefter retter vi blikket mod den større gruppe, udvikling af ideer og handlinger, der kan understøtte forandringen. Men først og altafgørende må vi komme i et inderside forhold og dermed reelt tænksomt forhold til de fænomener, forandringen er båret af. Ved at starte med det levede liv og kreative, legende indgange kan alle være med. Det er bl.a. en af metodens styrker. Det andet moment, som vi arbejder med er, at vi får folk til ikke ”bare” at se på problemstillingen udefra men indefra, og dermed hjælper dem med at nå ikke kun til at reflektere over noget, men reelt at tænke fra det deltagerne selv finder vigtigt. Med andre ord, vi inviterer til en filosofisk runde. Børn kan lære at filosofere. Det kan voksne selvfølgelig også. Resultatet af 5 års forskning er sendt afsted til vores gode samarbejdspartner Klims forlag og lige om lidt ligger bogen ”At tænke med hjertet: En grundbog i eksistentiel praksisfænomenologi” på hylderne. Vi er begge så lykkelige. For at det overhovedet har været muligt, vil vi gerne takke Aalborg Universitet og vores mange studerende, der er kommet med kloge bidrag undervejs. LEGO, der i sin tid var med til at gøre min forskning omkring leg i organisationer mulig. Stor tak til de mange kommuner, ministerier og ørige samarbejdspartnere, der har været med til at prøve nogle af modellerne i bogen af i praksis og dermed hjulpet os med de sidste finjusteringer. Hvis du vil læse lidt mere om bogen, finder du noget her: https://klim.dk/bog/at_taenke_med_hjertet.htm

63 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page