top of page

At bevæge og blive bevæget

Opdateret: 17. maj 2023
Jeg er netop blevet inviteret til at være Keynote-speaker på årets danske Facilitatortræf – og jeg glæder mig! Opdraget var, at jeg som forsker skulle se tilbage på den udvikling, der er sket indenfor faciliteringsfeltet de seneste år, hvilket fik mig til at skrive en lille optakt under overskriften – at bevæge og blive bevæget. Og hvad mener jeg så med det?


Da jeg selv startede som facilitator for efterhånden mange år siden, blev en facilitator typisk beskrevet som en dygtig proceskonsulent. I dag har feltet åbnet sig meget mere op og bredt sig som en hjælpeakt, der favner en langt større gruppe - her i blandt også ledere.

Hvor fokus tidligere kun var rettet mod ”at bevæge” og dermed forandre, udvikle nyt eller effektivt styre et møde eller en proces hen mod et foruddefineret mål, tænker jeg i dag facilitering i lige så høj grad som et spørgsmål om at "bevæge mennesker". Dvs. den dygtige facilitator skal kunne skabe betydningsfulde, meningsgivende og motiverende møder mennesker imellem som en altafgørende faktor for en organisatorisk eller læringsmæssig forandring og udvikling.

Derfor handler facilitering ikke kun om at hive de rigtige redskaber op af værktøjskassen og hjælpe organisationer med at ”få styr” på ting. For vi hverken har eller skal have styr på alt. Heller ikke som facilitator! For det er netop i mellemrummene, i øjeblikke af ”det ikke kontrollerbare”, der hvor vi bliver bevæget, at det egentlige liv, de betydningsfulde forandringer opstår.


I praksis betyder det, at en facilitator i dag både skal kunne holde fokus på et givent mål og samtidig formå at skabe møder, dialoger og fællesskaber, der kan lede hen mod samskabende, meningsfulde og kloge beslutninger.


For kloden lider, naturen lider og vi mennesker lider. Derfor er der behov for nytænkning. Et paradigmeskifte, ikke kun ift. miljøet, klimaet og den generelle sundhedstilstand, men også ift. den måde, vi arbejder med organisationer, uddannelsesinstitutioner og helt ned på procesniveau.


Derfor er det heller ikke længere tilstrækkeligt kun at fokusere på det målbare eller den umiddelbare synlige bevægelse men også de usynlige menneskelige dimensioner, naturen, poesien, musikken mv. – som kan være med til at skabe en bevægethed hos deltagerne i faciliterede processer - som kan lede hen til klogere beslutninger, end vi har formået hidtil at skabe på så mange forskellige fronter.


Hvis det her også optager dig, så åbner vi nu op for næste hold på Faciliteringsuddannelsen, hvor vi netop arbejder med at bevæge og blive bevæget. Læs mere her nedenfor i linket.


45 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page