top of page

Ny anmeldelse af vores bog "At tænke med hjertet - en grundbog i eksistentiel praksisfænomenologi"

af Sanne Angel

Denne bog brilliere ved at være så velskrevet.


Læseren møder to sammenvævede stemmer, der med gensidig respekt skaber synergi i deres fremstilling. Dermed lykkes de i at imødekomme flere målgrupper: novisen og den erfarne, en læser på et mere professionelt praktisk niveau samt en læser, der lader sig løfte ind i filosofiens og litteraturens verden og beriges af muligheden for yderligere fordybelse i videre læsning af de udvalgte værker.

Bogen består af to dele: del 1 sætter fokus på, hvordan det er muligt at arbejde videnskabeligt med afsæt fænomenologien. Fra denne del har jeg har valgt kapitel 2 og en stor del af kapitel 5 til kandidatstuderende i sygepleje, der møder fænomenologi for første gang.


Del 2 redegør for forfatternes læsning af fænomenologien for at danne et frugtbart afsæt for udvikling af professionel praksis og viden. Det sker både gennem udlægning af filosofien og præsentation af konkrete modeller, hvor den såkaldte Theoria-Praxis-trekant særligt talte til mig. Max van Manen gives en betydelig stemme og forfatterne erklærer sig på linje med denne tilgang samtidig med, at de tager den videre for i højere grad at give plads til undring og forundring.

Bogens opdeling af fænomenologien i tre dimensioner fandt jeg særligt berigende selvom det indebærer en forenkling, hvilket særlig gælder Husserls perspektiv. Opdelingen i de tre dimensioner: Videns- (Husserl), Værens- (Heidegger) og Mysterium-(Marion) tager afsæt i Marions fremstilling, så en dimension ikke tillægges mere værdi end de andre. Med dimensionerne sigtes imod at skabes en bevidsthed, hvor fænomenologiens kerne ikke slippes af syne: evnen til at undres og forundres.

Forfatternes hjemmevante brug af store filosofier, som fx Heideggers og Martin Bubers, lader til tider læseren hænge og skaber dermed et behov for yderligere læsning, hvilket de mange referencer skaber rig mulighed for. Nogle udlægninger vil læseren måske have læst på en anden måde. Men bogens tone skaber plads for anderledes forståelse og dermed, at læseren undres, forundres og reflekterer på ny.

Kæmpe stor tak til Sanne Angel for denne fine anmeldelse! Sanne er til daglig lektor ved Forskningsenhed for Sundhed og Sygepleje ved Aarhus Universitet.

75 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page