OVERGANGSRITEN

OvergangsRiten for virksomheder

Er du klar til at snøre vandrestøvlerne?

 

Tilbage på kontoret efter Corona-nedlukningen– og hvad så? 

 

Begge kurser henvender sig til ledere, HR-medarbejdere -

men også den menige medarbejder.

Inden længe forventes det, at vi så småt kan begynde at vende tilbage til vores fysiske arbejdspladser igen. Dermed melder en række spørgsmål sig som: ”Hvordan gør vi det rent praktisk ift. overholdelse af forsvarlige sikkerhedsregler?”. Og lige så vigtig bliver spørgsmål som, hvordan skaber vi den bedst mulige overgang ift:

 • At finde hinanden igen

 • At genfinde motivationen og glæden ved arbejdet

 • At få nye medarbejdere godt med "om bord"

 • Hvordan skal den nye hverdag se ud?

 • Hvad godt kan vi tage med os fra den lange Corona-nedlukning? 

Sidder du og gør dig tanker i denne retning, så er der hjælp at hente på disse to kurser:

Et kort forløb på 3 timer - Mapping

hvor I selv hver især går turen med afsæt i de instruktioner, I har fået forinden. Processen tager afsæt i "Mapping", som leder jer fra jeres individuelle fortælling til en "fælles fortælling" og dermed et kort over der, hvor I står lige nu som enkelt person og som gruppe. Processen er med til at tydeliggøre gruppens prioriteringer og kan dermed være et vigtigt aktiv for gruppens fremtidige kurs.

Kurset omfatter:

 • indledende samtale med ledere eller HR-medarbejdere (forberedelse til selve processen)

 • forberedende oplæg omkring Mapping og instruktion til turen

 • vandretur på ca. 2 timer, hvor deltagerne får tid til at tænke og fundere over et overordnet tema først alene og senere med en vandre-makker

 • udarbejdelse af det fælles kort

Den udvidede version - OvergangsRiten - en hel dag

leder jer hen mod et mere bearbejdet og dermed udvidet kort over hvem I er som gruppe og de prioriteringer, I ønsker at tage med videre i jeres arbejdsliv fra der, hvor I står lige nu. Kurset varer en hel dag og har sit udgangspunkt i OvergangsRitens 4 grundtrin, som skræddersyes jeres unikke ønsker og behov.

 

Den udvidede version giver medarbejderne tid til at mødes fysisk, tale og reflektere sammen udenfor på behørig afstand på en fælles vandretur koblet med sjove lege. Dvs. I vil både få tid til at grine sammen, være sammen og tale mere alvorligt sammen.

Kurset omfatter:

 • indledende samtale med ledere eller HR-medarbejdere (forberedelse til selve processen)

 • forberedende oplæg omkring Den Sokratiske Samtale og Det Fænomenologiske Indblik, som er to metoder, I kommer til at arbejde med i praksis ud over OvergangsRiten, som er selve omdrejningspunktet for kurset (forberedende videoer sendes forinden)

 • vandretur på ca. 3-4 timer, hvor deltagerne får tid til at tænke og fundere over forskellige spørgsmål guidet af Sokrates (der er indlagte flere pauser til at skrive, så vi går ikke hele tiden)

 • Besøg i Play Lab som denne gang er rykket ud i naturen 

 • udarbejdelse af jeres fælles fortælling, som hjælper jer mere helstøbt tilbage til den nye hverdag

De teknikker og koncepter du introduceres til på begge kurser, kan du tage med hjem og benytte efterfølgende i din egen praksis.