vandretur.jpg

OvergangsRiten for enkelt deltagere
 

 Hvem henvender kurset sig til:

  • Du vil frivilligt eller ufrivilligt til at prioritere dit liv anderledes. Men du ved ikke helt hvad der skal ske endnu. Måske har Coronaen, et jobskifte, skilsmisse, flytning, sygdom eller noget helt andet givet dig tid og stof til eftertanke. Måske nærmer du dig pensionsalderen, børnene er flyttet hjemmefra og du er begyndt at tænke over, hvordan dit nye liv og overgangen hertil skal forme sig.

  • Eller måske er du bare en eftertænksom sjæl, der ønsker en sund 'time-out' og dermed tid til at fundere lidt mere over livet og forholde dig aktivt til "hvad Det Gode Liv er for dig".

Hvad kan du forvente at få ud af kurset:

Uanset hvad der er din indgang, så retter kurset sig mod dig, der har lyst til at arbejde aktivt med at skabe større klarhed over dit liv, dine værdier og prioriteringer, så du er i stand til at handle og leve i større overensstemmelse med det, der giver mening for dig.

OvergangsRiten er den ramme, jeg tilbyder dig til at komme godt igennem overgangen fra en livsfase til en anden. Gennem kurset udfordres du af spørgsmål suppleret af kreative øvelser og dialog med andre for at nå hen til en fordybelse i de livstemaer og værdier, der er væsentlige for dig og dermed en indkredsning af dine prioriteringer.

 

 

 

Efter endt kursus skulle du gerne have et klarere billede af: 

  • hvad der er vigtigt for dig og det du ønsker at tage med videre eller endegyldigt tage afsked med 

  • hvad dit næste skridt udgør, hvorfor og hvordan.   

Hvordan foregår kurset:

 

Kurset tager udgangspunkt i OvergangsRitens 3 grundtrin og forløber over 3 gange, hvor vi har fokus på:

 

  • 1. gang - Adskillelsesfasen

  • 2. gang - Den Liminale fase

  • 3. gang - Inkorporationsfasen

Kurset omfatter:

  • indledende samtale med hver deltager 

  • 3 kursusgange á 4 timer.

Prisen fastsættes efter antallet af deltagere.

 

Du er velkommen til at ringe og til mig og høre mere herom i første ombæring.