FU-WEB-025.jpg

OvergangsRitens 3 grundtrin

Forberedelsesfasen - rammen og formålet med processen aftales.

1. Adskillelsesfasen 

 

Det første trin i OvergangsRiten er Adskillelsesfasen. Under Adskillelsesfasen, handler det om at tage afsked med det bestående. Det kan være det job, man sidder i, den livssituation man føler sig fastlåst i, det liv man havde før man blev alvorligt syg eller noget helt tredje. Uanset hvad, så må noget slutte, for at det nye kan få plads. Det betyder dog ikke, at der ikke er elementer, der er væsentlige og dermed noget af det bestående, der er værd at tage med videre. Derfor er først skridt i OvergangsRiten at få klargjort, hvad skal jeg have med og hvad siger jeg endegyldigt farvel til, hvorfor.

2. Den Liminalefase

 

Liminal kommer fra det latinske ord "limen", der betyder grænse eller tærskel og er det tidspunkt i ritualet, hvor transformationen skal finde sin form. I denne fase befinder man sig jf. antropologien på grænsen mellem den gamle og den nye tilstand, som foregår  i en grænseløs atmosfære, hvor alt er muligt. Vi kender denne stemning fra legen og i kunsten, hvor vi også bringes ud i det åbne på en frydefuld og frisættende måde. 

Den Liminale fase er karakteriseret ved at være en kaos-tilstand. De antropologer der har studeret forskellige kulturers overgangsritualer har set, hvordan mænd klædes ud som kvinder, den unge der bliver sendt på vandring for at finde sit eget skytsdyr eller være alene med sig selv i svedehytten for at finde sit kald. 

 

I mine processer bruger jeg naturen, filosofien, kunsten, legen, det at vandre som forskellige indgange til at skubbe til mine deltagere og hjælpe dem hen imod deres nye ståsted og dermed det, der kalder på dem, som skal føles rigtigt i både krop og sjæl.

 

Et kursus gør det sjældent alene, da den liminale fase ofte tager tid og er en langsommelig og krævende søgeproces, hvor mange sten skal vendes og undersøges sagt mere metaforisk, før konturerne af det nye viser sig. Men det at have en ramme, struktur, mulighed for at udforske forskellige muligheder sammen med en god facilitator og andre deltagere på et kursus, kan være en afgørende hjælp.

3. Inkorporationsfasen

 

Inkorporationsfasen er den sidste del af OvergangsRiten, hvor transformationen sker. Her er anerkendelse fra venner, familie og den omkringliggende kultur afgørende for at man får succes med resultatet af ens arbejde.

 

Men også udarbejdelse af hvad der helt specifikt skal ske fremadrettet ikke kun hvorfor men også hvordan er afgørende for succeen. Her kan OvergangsRiten igen være en god ramme til at hjælpe dig gennem processen og gøre det mere konkret og klart, hvordan dit næste skridt skal se ud og måske endog bidrage til en fejring af, at du er nået i mål.