OvergangsRiten

Der er nok ingen tvivl om, at vores fremtidige arbejdsliv kommer til at se anderledes ud, end det vi kender til i dag. Længere levetid, senere pensionsalder (72 år i 2050 jf. EU's 2018-Ageing Report), nedprioritering af økonomiens betydning og opprioritering af ’Det Gode Liv’ kommer til at spille ind på, hvordan vores arbejdsliv udfolder sig i fremtiden. Derfor har vi brug for 'pitstops' , hvor vi kan lade op, tænke nye tanker - eller i det hele taget få tid til at tænke. Til brug for det har jeg udviklet OvergangsRiten med inspiration fra antropologien.

 

Tidligere havde vi overgangsritualer til at hjælpe os gennem skelsættende perioder i menneskers liv. I dag er disse gledet i baggrunden eller stort set helt forsvundet. Det er en stor skam, for vi har stadig brug for vejledning og hjælp, når vi bevæger os fra et stadie til det næste i livet. Det var det, som overgangsritualerne kunne og var skabt til. I overgangsfaserne ligger der nemlig store potentialer men også en skrøbelighed, der skal værnes om både af os som individer, som arbejdsplads og som samfund.

OvergangsRiten er en revitalisering af de gamle antropologers studier af ritualer som er omgjort til en procesmodel og ramme, der hjælper mennesker med at flytte sig fra en livsfase til den næste - eller til dig, der 'bare' ønsker at tage en 'time-out' og få tid til at fundere lidt mere over livet.

Naturen og vandringen sammen med kunsten og det legende bliver taget med ind som en måde at være til stede på, samtale på, lade sig forundre - og dermed finde hen til roden og det væsentlige i livet. I naturen bliver alt meget tydeligere, universet og det der er større end os bliver mere nærværende. Vi tænker bedre, når vi går i naturen og så er det jo også ganske sundt, som professor Bente Klarlund Pedersen beskriver det i "Gå-bogen".