katrine%20facilitering_edited.jpg

Faciliteringsuddannelsen

Jeg har fået en stor værktøjskasse til facilitering og så har jeg fået mod til at bruge den og mig selv. Jeg føler reelt, at jeg har taget en uddannelse

  - Susanne Henriksen, leder i Aalborg Kommune  

Kursusdage foråret 2021  

15. - 16. april, 11. - 12. maj, 8. - 9. juni, 29. - 30. juni.*

*Lukket for tilmeldinger for foråret

UDDANNELSEN KORT FORTALT

Faciliteringsuddannelsen løber over 3 måneder fordelt over 6 dage á 3 gange og retter sig mod konsulenter, ledere, koordinatorer og undervisere. 

Uddannelsen foregår på MASTER-nivea men uden tidskrævende eksamener.

 • Faciliteringsuddannelsen udfordrer, støtter, underviser og inspirerer vi dig til at arbejde med facilitering i komplekse sammenhænge. Det kan være i organisationer eller uddannelsesinstitutioner. 
   

 • Uddannelsen er bygget op som en vekselvirkning mellem teori, praksis og supervision.
   

 • Du trænes således i det at facilitere, designe og stå for processer med afsæt i de nyeste metoder og teorier koblet med refleksion over egen praksis.
   

 • Vi mener, at god facilitering ikke kun indbefatter teknikker men også refleksion over egen læring. Derfor inddrager vi supervision til sikring af, at du får en kompetent feedback på netop dine erfaringer og udfordringer så du bevarer lysten og motivationen til at fortsætte med at udvikle dig som facilitator.
   

 • Uddannelsens teori og praksis er inspireret af humanistiske og æstetiske tilgange til organisationsudvikling med leg som omdrejningspunktet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE?

At facilitere betyder at gøre noget lettere og dermed at få mennesker til at samarbejde, kommunikere, innovere og lære, så den fælles opgave løses bedst muligt. Det kan være i forhold til møder, workshops, seminarer, lærings- og udviklingsforløb, innovation eller forandringsprocesser. Fællesnævneren og fundament er altid meningsfulde, samskabende og anerkendende dialoger og processer sammen med modet til at turde bevæge sig ud i ukendt terræn og tænke det utænkelige.   Det er det vi træner og underviser vores facilitatorer i.

 

 

 

 

 

HVORFOR BÅDE PRAKSIS, TEORI OG SUPERVISION I UDDANNELSEN?

Du vil på uddannelsen komme til at arbejde med både forskningsbaseret viden og konkrete hands-on-værktøjer. Blandt andet skal vi arbejde med FIE, Faciltieringskompasset, Lige-på-vippen og mange andre modeller. 

 

Men for os er det afgørende, at man ikke alene fokuserer på teknikker og værktøjer. Som dygtig facilitator skal man også være i stand til at reflektere over, hvad man gør hvorfor på et kvalificeret vidensgrundlag og dermed udvikle ens egen intuition og fornemmelse for det øjeblikket kalder på - finde sin egen stil. 

 

Du vil således både lære teorier bag det at facilitere men i høj grad også komme til at arbejde med din egen praksis og egne udfordringer. ​

HVORDAN ER UDDANNELSEN SAT SAMMEN?

Uddannelsen ligger i 3 moduler, hvor vi kombinerer teori, praksis og supervision rettet mod: 

 1. dine læringsmål og udviklingsønsker

 2. kombination af øvelser, værktøjer og teoretiske oplæg

 3. et fælles læringsrum med indflettet supervision 

 

Hvert modul er således en vekselvirkning mellem udforskning af dine udviklingsønsker, ’teoribidder’, øvelser og værktøjer samt kollegial sparring som en fælles feedback fra undervisere og øvrige deltagere.

 

Undervisningen ligger 2 dage ad gangen, så du i den mellemliggende periode kan arbejde  med dine behov. Prøve noget af, og på næste kursusgang få sparring på det du er udfordret eller optaget af, samtidig med at der bygges videre på netop dine udviklingsønsker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udannelsen finder sted de 3 gange på skønne kursushoteller i Vejleområdet, som hver især har fokus på:

 • Modul 1: Landskabet, du faciliterer i - Kompleksitet og emergens som grundvilkår i organisatoriske processer.

 • Modul 2: Kompasset, du finder vej med - Processer, værktøjer, gruppedynamik og dig selv som procesleder.

 • Modul 3: Kompasnålen - at udvikle dig selv og din egen praxis som facilitator og menneske.

FU-WEB-014.jpg
FU-WEB-031.jpg
FU-WEB-001.jpg

HVEM UNDERVISER PÅ UDDANNELSEN?

Vi er begge meget erfarne facilitatorer og kreative akademikere tilknyttet Aalborg Universitet og kan således tilbyde dig den nyeste viden indenfor facilitering, hvor leg, kreativitet, innovation og organisatorisk ledelse- og udviklingsprocesser er central.

Katrine Schumann er selvstændig organisationskonsulent med mange års erfaring i uddannelse af ledere og konsulenter og forfatter til en række artikler om facilitering og ledelse.

 

Selv er jeg forsker, facilitator, underviser og forfatter til en række danske og internationale artikler og bogkapitler.

HVAD KOSTER UDDANNELSEN OG HVORDAN TILMELDER JEG MIG?

Uddannelsen koster 25.800kr ex. moms

ELLER

Du kan tage en kollega med og opnå 20% i rabat, som en del vælger. Prisen bliver da 20.640kr pr. person ex. moms - incl. materialer og ophold på dejlige og nøje udvalgte kursussteder.

 

SPØRGSMÅL TIL UDDANNELSEN?

Ring eller skriv gerne hvis du har spørgsmål - og ønsker at høre mere om uddannelsen eller komme på venteliste til næste hold.