katrine%20facilitering_edited.jpg

Faciliteringsuddannelsen

Jeg har fået en stor værktøjskasse til facilitering og så har jeg fået mod til at bruge den og mig selv. Jeg føler reelt, at jeg har taget en uddannelse

  - Susanne Henriksen, leder i Aalborg Kommune  

Kursusdage for næste forløb

1.-2. marts, 5.-6. april samt 11.-12. maj

UDDANNELSEN KORT FORTALT

Faciliteringsuddannelsen løber over 3 måneder fordelt over 6 dage á 3 gange og retter sig mod konsulenter, Ledere  koordinatorer og underviserer. 

Uddannelsen foregår på MASTER-niveau men uden tidskrævende eksamener.

 • Faciliteringsuddannelsen udfordrer, støtter, underviser og inspirerer vi dig til at arbejde med facilitering i komplekse sammenhænge. Det kan være i organisationer eller uddannelsesinstitutioner.

 • Du trænes således i det at facilitere, designe og stå for processer med afsæt i de nyeste metoder og teorier koblet med refleksion over egen praksis.
   

 • Vi mener, at god facilitering ikke kun indbefatter teknikker men også refleksion over egen læring. Derfor inddrager vi supervision til sikring af, at du får en kompetent feedback på netop dine erfaringer og udfordringer så du bevarer lysten og motivationen til at fortsætte med at udvikle dig som facilitator.
   

 • Uddannelsens teori og praksis er inspireret af humanistiske og æstetiske tilgange til organisationsudvikling med leg som omdrejningspunktet. Vi garanterer derfor også, at du både lærer nyt, bliver inspireret, men faktisk også vil opleve at have det rigtig sjovt undervejs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE?

At facilitere betyder at gøre noget lettere og dermed at få mennesker til at samarbejde, kommunikere, innovere og lære, så den fælles opgave løses bedst muligt. Det kan være i forhold til møder, workshops, seminarer, lærings- og udviklingsforløb, innovation eller forandringsprocesser. Fællesnævneren og fundament er altid meningsfulde, samskabende og anerkendende dialoger og processer sammen med modet til at turde bevæge sig ud i ukendt terræn og tænke det utænkelige. Det er det vi træner og underviser vores facilitatorer i.

Hør hvad en af vores tidligere kursister siger:

 

 

 

HVORFOR BÅDE PRAKSIS, TEORI OG SUPERVISION I UDDANNELSEN?

Du vil på uddannelsen komme til at arbejde med både forskningsbaseret viden og konkrete hands-on-værktøjer. Blandt andet skal vi arbejde med FIE, Faciltieringskompasset, Lige-på-vippen og mange andre modeller. 

 

Men for os er det afgørende, at man ikke alene fokuserer på teknikker og værktøjer. Som dygtig facilitator skal man også være i stand til at reflektere over, hvad man gør hvorfor på et kvalificeret vidensgrundlag og dermed udvikle ens egen intuition og fornemmelse for det øjeblikket kalder på - finde sin egen stil. 

 

Du vil således både lære teorier bag det at facilitere men i høj grad også komme til at arbejde med din egen praksis og egne udfordringer. ​

HVORDAN ER UDDANNELSEN SAT SAMMEN?

Uddannelsen ligger i 3 moduler, hvor vi kombinerer teori, praksis og supervision rettet mod: 

 1. dine specifikke behov og udviklingsønsker

 2. kombination af øvelser, værktøjer og teoretiske oplæg

 3. et fælles læringsrum, hvor der er indflettet supervision til hver enkelt

 

Hvert modul er således en vekselvirkning mellem udforskning af det behov du har, ’teoribidder’, øvelser og værktøjer samt kollegial sparring som en fælles feedback fra undervisere og øvrige deltagere.

 

Undervisningen ligger 2 dage ad gangen, så du i den mellemliggende periode kan arbejde  med det, du er optaget af. Det kan f.eks. være en konkret opgaver, du står for at skulle facilitere og hvor du kan nå at prøve det du har lært af i praksis, inden du på næste kursusgang får sparring på det, du oplevede var svært. 

 

 

 

 

Uddannelsen finder sted de 3 gange på skønne kursushoteller i Vejleområdet. Vi kan allerede nu røbe, at det bl.a. bliver på det smukke spahotel Comwell Kellers park.

 

De 3 kurser har hver især fokus på:

 • Modul 1: Landskabet, du faciliterer i - Kompleksitet og emergens som grundvilkår i organisatoriske processer.

 • Modul 2: Kompasset, du finder vej med - Processer, værktøjer, gruppedynamikker og dig selv som procesleder.

 • Modul 3: Kompasnålen - at udvikle dig selv og din egen praxis som facilitator og menneske.

FU-WEB-016.jpg
Unknown.jpeg

HVEM UNDERVISER PÅ UDDANNELSEN?

Vi er begge selvstændige organisationskonsulenter med mange års erfaring i det at facilitere processer og kreative akademikere tilknyttet Aalborg Universitet. Vi kan således tilbyde dig den nyeste viden indenfor facilitering, hvor leg, kreativitet, innovation og organisatorisk ledelse- og udviklingsprocesser er central.

Katrine Schumann er desuden forfatter til en række artikler om facilitering, kommunikation og ledelse og selv er jeg forsker og forfatter til en række danske og internationale artikler og bogkapitler omkring leg, facilitering, forandringsskabelse, innovation og fænomenologi.

HVAD KOSTER UDDANNELSEN OG HVORDAN TILMELDER JEG MIG?

Uddannelsen koster 25.800 kr. ex. moms

ELLER

du kan tage en kollega med og opnå 20% i rabat. Prisen bliver da 20.640 kr. ex. moms incl. materialer og ophold.

 

SPØRGSMÅL TIL UDDANNELSEN?

Ring gerne hvis du har spørgsmål, eller send mig en mail hvis du ønsker at høre mere om uddannelsen, eller brug tilmeldingsdelen nedenunder for at komme på venteliste til næste hold.