kompas_redigerede_redigerede.png

FACILITERINGSKOMPASSET

Faciliteringskompasset består af et kompashus med tre centrale elementer, der udgør kernen i enhver facilitering:

  • Gruppen: hvor det handler om at have fokus på gruppens mulighed for at udvikle sig og løse dennes opgave

  • Processen: hvor det handler om at arbejde med processen i sig selv i kraft af kendte teknikker, værktøjer og metoder

  • Facilitator: hvor det handler om at  være opmærksom på sig selv som facilitator og bruge sin viden, erfaring og intuition for det der er passende at gøre.

 

Kompasnålen er den evigt bevægende og justerende dynamik i relation til kompasset (gruppe, proces og facilitator), kort og terræn (det organisatoriske landskab) man bevæger sig i, som tilsammen skaber faciliteringens 'praxis'. Som praxis indebærer faciliteringen, at facilitator er i stand til afbalanceret og kreativt kursholdende at kunne justere dynamikken mellem alle elementerne på en måde, så gruppen ikke blot ’når i mål med den givne opgave', men også 'opnår en form for fornyet viden og måske enddog visdom om deres liv og virke sammen. 

Eller sagt på en anden måde, så hjælper Faciliteringskompasset deltagerne i processen med at komme i mål med løsningen af opgaven på en reflekteret og meningsfuld måde.

 

Faciliteringskompasset, som jeg altid selv læner mig op ad og har udviklet i samarbejde med Katrine Schumann, gør os opmærksom på, at facilitering hele tiden er en vurdering af, hvordan kompasset lige nu bedst kan drejes i relation til opgaven og konteksten.

 

En gruppes dynamik og evne til samarbejde er fundamental i enhver proces, som også afspejler sig i FIE, en anden model, som jeg selv har udviklet med afsæt i min forskning hos LEGO. I alle mine processer lægger jeg altid ud med at have fokus på "Forbindelsen jf. FIE" og dermed relationen deltagerne imellem.

 

Hvis man lader gruppedynamikken fylde for meget i form af f.eks. teambuildings-lege, træner man godt nok gruppedynamikken, men mister fokus på den organisatoriske opgave. Lader facilitator sin egen rolle få for meget plads, risikerer hun at dominere og forhindre deltagerne i selv at stå frem og tage ansvar for den udforskende og skabende proces. Og lægges der for meget fokus på de teknikker og værktøjer, man bringer i spil, får processen karakter af løsrevne øvelser og man risikere aldrig at nå i resonans med det, der er 'sagen selv' og dermed reelt på spil og vigtigt for opgaveløsningen. 

Derfor er kendskabet og forståelsen af Faciliteringskompasset væsentlig for at få succes med enhver faciliteringsopgave og dermed fast pensum på mine kurser. Faciliteringskompasset gør os hele tiden opmærksom på, at alle faciliteringsopgaver handler om at kunne vurdere, hvor fokus og kræfterne skal sættes ind i forhold til det organisatoriske landskab og dermed de 3 centrale faktorer (gruppe, proces, facilitator) for enhver faciliterende proces.